Видове климатици

 • Прозоречен тип
 • Монтира се в рамката на позореца. Плюсове + монтаж и поддръжка. Минуси – високо ниво на шум ,липса на избор на място за монтиране л Подвижен климатик + Изработен е на колела ,може да се мести , изисква въздуховод с отвор навън , силно ниво на шум .

   

 • Сплит система
 • Състои се от два блока – вътрешен монтиран в помещението и външен ,навън или в друго помещение . Блоковете са свързани помежду си с тръби и електрически проводници . Тръбите се полагат по стените или над окачени тавани в пластмасови канали. + висока ефективност;ниско ниво на шум ; свобода в избора на място , дистанционно управление . Подходящи са за помещения от 15 до 160 м? (2-7kW)

 • Мулти сплит система от стенен тип
 • + Състои се от едно външно тяло и до 4-5 вътрешни тела .Мощността на вътрешните блокове е по избор. Заема по-малко място на сградната фасада. по дълги тръбни и кабелни пътища .

   

 • Сплит система от стоящо-таванен тип
 • Използва се при силно остъклени места и при липса на окачен тавани(магазини). Вътрешния блок се монтира както стоящ на пода ,така и на тавана . + Системите от този тип позволяват да се насочи силна струя въздух по стената и по този начин да се осигури равномерно разпределение на въздуха в помещението . Съществуват модели таванни блокове , които разпределят въздуха едновременно по четирите стени , като силата на потока се регулира във всяко направление .


 • Сплит система от колонен тип
 • Предназначена е за помещения с голям обем , в които не трябва да се разполагат вътрешни тела по стените и таваните(например – ресторанти , театри , хотели). + Тези климатици имат голяма студопроизводителност и създават силен въздушен поток , който може първоначално да се подава към тавана , а след това равномерно да се разпределя по целия обем на помещението .Управлява се дистанционно.


 • Сплит системи от касетен тип
 • Вътрешният блок се вгражда в окачен таван. + Въздухът се разпределя по четирите направления , което осигурява равномерен въздухообмен в помещението .Тези системи позволят подаване на въздуха от вътрешния блок към допълнителни вентилационни решетки.Вътрешния блок се покрива с декоративна решетка и разпределителни жалюзи. Благодарение на това се постига друго преимущество – незабележителност .


 • Сплит система от канален тип
 • Изисква наличие на окачен таван .Системите от този вид са предназначени за помещения с голям обем , където всички системи за вентилация и климатизация съвпадат .Например – офиси , магазини,ресторанти ,помещения с технологично оборудване и др. Вътрешният блок на такава система подава свеж или циркулиращ въздух по система от вентилационни канали където става очистване , нагряване или охлаждане на въздуха. + Системата не се забелязва , има ниско ниво на шум , възможност за оптимално въздухоразпределние , смесване на свеж и церкулиращ въздух ,ниска цена за единица мощност. Изискват 35-45 см разстояние между окачения таван .


 • Мултизонални сплит - системи
 • VRV –Variable refrigerant Volume Патентована система от DAIKIN. Монтират се в офиси , хотели , жилища и търговски обекти с общ обем над 600 м?. Те се състоят от няколко външни и комплект вътрешни блокове от всякакъв тип и мощност . + Позвоява включването на няколко десетки вътрешни блокове, а външните блокове да са монтирани на покрива без да нарушават архитектурния облик на сградата . Посредством електронен терморегулиращ вентил се поддържа равномерно зададената температура .


 • Централен климатик
 • Система за пречистване , предварително нагряване или охлаждане на външен въздух , който се подава в помещението от система въздуховоди.За охлаждане на въздуха в централния климатик се използва чилер-охлаждан от вода топлообмнник. Централният климатик се използва в големи сгради с офиси , хотели , музеи и др.


 • Файнкол
 • Външният блок е чилер , а топлоносителят не е фреон ,а вода .При наличието на бойлер или чилер с топлинна помпа може да се използва и за отопление на сградата . Руф-топ Системата охлежда или нагрява въздуха и го подава в сградата по системи от въздуховоди. Използва се за големи помещения -спортни зали, супер маркети ,кафенета , гари летища .


 • Прецизни климатици
 • – климатици с точен контрол на параметрите на въздушната среда. Използват се в компютърни зали, автоматични телефонни централи и зали с електронно оборудване . Климатиците от този тип поддържат целогодишно оптимална температура ,влажност и чистота на движещия се въздух.