Малко история на климатичната техника

Понятието климатик („air condition”от англ.състояние на въздуха )означава устройство за поддържане на зададена температура и влажност в помещението . Идеята за създаването му е реализирана през 1902 г.,когато американецът Уилис Кариер е монтирал подобно устройство в Ню Йоркска печатница. Хладилната машина била предназначена да изсушава въздуха- високата влажност в помещението влошавала качеството на печат .Година по-късно подобно устройство е монтирано и в театъра на гр. Кьолн. Първата сплит система е на фирмата General Electric (1929 г.)с хладилен агент амоняк . Това е причина съдържащите амоняк възли да бъдат изнесени навън до прозореца.С откриването на безопасния за човека фреон , всички блокове на климатиците са били събрани отново в един корпус. По-късно се изнася и компресора извън помещение за намаляне на шума. През 1958 г. компанията Daikin пуска на пазара първата топлинна помпа – климатиците които освен да охлаждат могат и да затоплят въздуха .През 1961 г. компанията Toshiba започва васово производство на сплит системи ( разделяне на два блока ) .В 1969 г. Daikin създава устройство , при което един външен блок обслужва няколко вътрешни (мултисплит) . През 1981 г. Toshiba произвежда сплит сплит-система ,която може плавно да регулира своята мощност ( инвертор) .Накрая ,година по-късно Daikin произвежда VRVсистема – климатик с много блокове за климатизиране на цели сгради , с микропроцесорна система на управление.